Cases

Septemberoversigt 2022

Spadestik_03.png

Favrholm erhvervspark

Vi flyver ugentligt for Hillerød Kommune i forbindelse med anlæggelsen af den nye Erhvervspark.

Favrholm Erhvervspark, er en del af Hillerød Kommunes nye grønne bydel Favrholm ligger syd for Hillerød på begge sider af Overdrevsvejen og meget tæt på Hillerødmotorvejen.

100_0001_0012.JPG

indmåling af havbund

Vi hjælper Stevns Kommune med indmåling af 20 ha havbund ud for Rødvig havn. Indmålingen foretages i september når vejrforholdene er optimale.

DJI_0010.JPG

Kelleris, Espergærde

Vi hjælper Zøllner med indmåling i opstartfasen af byggemodningen for det kommende boligområde. Her kommer 25.000 m2 boliger fordelt på 143 rækkehuse og 48 lejligheder

100_0007_0129.JPG

Forsyning helsingør

Vi har netop haft dialog med Forsyning Helsingør omkring mulighederne med drone til indmåling og implementering i deres WebGIS. Vi glæder os til at arbejde i  godt samarbejde her i lokalområdet. 

100_0005_0113.JPG

Stibro hillerød

Arkil anlægger en stibro fra den kommende Favrholm Station. I den forbindelse hjælper vi med terrænopmåling af jordflytning