top of page

vejregistrering

Registrering af vejlitra

*1600,- pr. kilometer
Alle vores priser er oplyst ekskl. moms

Anlægsarbejde ved vejlitra - Fjernvarme - LER 2.0 registrering. 

En droneflyvning over vejlitra sammenholdes ortofoto, højdemodel og punktsky. Hertil sikres det at al data efterfølgende kan udtrækkes. Det er muligt at se lunker i asfalt, kantstenslysninger, færdselstavler m.m.
Få alle digitale tegninger som overlag og følge med i processen af entreprisen.  
Alt leveres i gængse formater. 

*<10 km = 2200,- pr. km.

>10 km   = 1600,- pr. km. 

>100 km = 1500,- pr. km.

Priseksempel:

6 km vej = 13.200,-

16 km vej = 31.600,-

135 km vej = 202.500,-

bottom of page